EL ENFOQUE INTEGRAL DE KEN WILBER
Y EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL


En aquest article exploro i analitzo les al·lusions de Ken Wilber a l'anàlisi transaccional en la seva obra, les quals, encara que parcials i en alguns temes inexactes, són favorables i aporta algunes contribucions útils. Prèviament, ofereixo una anotació sobre Wilber i les fases de la seva aportació, afegint algunes consideracions sobre aquest autor i el seu denominat enfocament integral.


L'article està subdividit en: