Tasca professional d'en Jordi Oller Vallejo

LA MEVA TASCA


La meva tasca com psicoterapeuta s'ha desenvolupat en el àrea de la psicoteràpia individual i de parella, així com en la del creixement personal en general. I per els professionals de les ciències de la salut, ha consistit en la formació i supervisió, en especial desde la perspectiva de l'Anàlisi Transaccional.

Pel que fa als meus estudis, encara que primerament em vaig formar en una professió industrial, no vaig arribar a desenvolupar-la, degut a la meva clara vocació per la psicologia i després per la psicoteràpia. I així, posteriorment, primer em vaig formar i vaig ser Certificat en Psicologia per l'Universitat de Barcelona, i més tard, en funció del meu propi procés de creixement personal, em vaig orientar cap a l´àrea clínica, formant-me i essent Certificat com a Analista Transaccional Clínic (Psicoterapeuta Transaccional) per l´International Transactional Analysis Association - ITAA (l'enllaç amb aquesta associació, al igual que el de las que aniré citant, el trobaràs polsant a baix a la botonera a ENLLAÇOS-PSI) de San Francisco (USA), amb el reconeixement també per la European Association for Transactional Analysis - EATA.

Vaig ser President Fundador de l´Associació Catalana d´Anàlisi Transaccional - ACAT i sóc també Membre de l´Asociación de Análisis Transaccional - ATA, així com de l'Asociación Española de Análisis Transaccional - AESPAT. A més a més, sóc membre de l'Asociación de Psicoterapia Integrativa Humanista y Counselling de España - APHICE.

També vaig ser un dels principals introductors de l´Anàlisi Transaccional a Espanya i Catalunya, activitat que vaig començar a la fi de l´any 1974, essent el primer Analista Transaccional Clínic Certificat en el meu país per l´ITAA i EATA, després de desenvolupar la pertinent formació, supervisió i teràpia pròpia, així com de realitzar el corresponen examen a Roma l´any 1982.

Ademés de la meva experiencia com a Consultor en Factor Humà, havent treballat a INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - ICSA i a ASFOR, tinc una pràctica professional de més de 30 anys com a psicoterapeuta. Durant molt de temps vaig tenir un centre propi dedicat tant a l'empresa como a la salut mental, primerament anomenat SEPSEM i després SEPSEM TRANSACCIONAL.