Tasca professional d'en Jordi Oller Vallejo

LA MEVA TASCA


La meva labor clínica s'ha desenvolupat en el àrea de la psicoteràpia individual i de parella, així com en la del creixement personal. I a més, pels professionals de les ciències de la salut, ha consistit en donar-lis formació i supervisió, en especial desde la perspectiva de l'Anàlisi Transaccional.

Pel que fa a la meva formació, encara que primerament vaig comenįar com operari mecānic torner, compaginant-ho amb cursar Peritatge Industrial Mecānic, finalment ho vaig deixar degut a la meva vocació per la psicologia i després per la psicoteràpia. I així, posteriorment, primer em vaig formar i ser Certificat en Psicologia per l'Universitat de Barcelona, i més tard, en funció del meu propi procés de creixement personal, em vaig orientar cap a l´àrea clínica, formant-me i essent certificat Analista Transaccional Clínic (Psicoterapeuta Transaccional) per l´International Transactional Analysis Association - ITAA (San Francisco - USA), sent a la vegada reconegut també per l'European Association for Transactional Analysis - EATA.

Vaig ser President Fundador de l´Associació Catalana d´Anàlisi Transaccional - ACAT i sóc també Membre de l´Asociación Aragonesa de Análisis Transaccional - ATA.

Estic entre els principals introductors de l´Anàlisi Transaccional a Espanya, activitat que vaig començar a la fi de l´any 1974, essent el primer Analista Transaccional Clínic Certificat en el nostre país per l´ITAA i EATA, després de desenvolupar la pertinent formació, supervisió i teràpia pròpia, així com de realitzar el corresponen examen oficial oral a Roma l´any 1982.

Ademés de la meva experiencia com a Consultor en Recursos Humà, havent treballat a INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - ICSA i a ASFOR (ASesorament i FORmació), tinc una pràctica professional de més de 30 anys com a psicoterapeuta. Durant molts anys vaig tenir un centre dedicat tant a l'empresa como a la salut mental, primerament anomenat SEPSEM i després SEPSEM TRANSACCIONAL.