TEMA DEL LLIBRE


Es tracta d'un llibre de psicologia i creixement personal en el què desenvolupo el tema de les necessitats d'individuació i de vinculació, és a dir, de la doble necessitat que tenim de ser cap a nosaltres mateixos i de ser també cap als demés, formant vincles com els d'apego, d'afecte, d'amor, de parella i d'altres clases que també analitzo en el llibre, com els didàctics, els ideològics, els sectaris, els que establim amb el saber conegut i altres.

Ser si mateix, és a dir, individualitzar-se- i vincular-se afectivament amb els altres, tant en lo personal com en lo transpersonal o transcendent, són dos aspectes inseparables, que malgrat totes les crisis, separacions, pèrdues i duels que comporten, s'han d'integrar en el viatge de la vida, per viure'l amb plenitud. Amb freqüència, per motius biogràfics de supervivència individual, que a més a més trobant reforç cultural, es considera més important un aspecte que un altre, la qual cosa és perjudicial per al creixement personal.

Amb un enfocament multidisciplinar i per citar alguns sistemes coneguts, en el llibre integro molt de la teoría del apego, la teoria de les relacions objecta'ls, la teoria de la separació-individuació, la psicologia analítica, l'anàlisi transaccional, la psicologia transpersonal, la teràpia iniciàtica i la filosofia budista, aquesta última amb una anàlisi de la seva doctrina del no-apego.

D'aquesta manera, sense circumscriure'm a cap sistema en particular, presento un nou i original enfocament sobre les necessitats d'individuació i vinculació, tant en la seva dimensió personal com en la transpersonal o transcendent, un enfocament al què anomeno teoria de la vinculació-individuació o al revés, si es prefereix l'altre ordre.