SOBRE EL NIÑO RETRAÍDO:
OTRO ESTADO DEL YO APROPIADO,
ADEMÁS DEL NIÑO SUMISO Y EL NIÑO REBELDE


En aquest article torno sobre una de les meves primeres contribucions: la descripció de l'aïllament, al que ara anomeno retraïment, com una forma d'adaptació positiva i negativa a les figures parentals, a més de la submissió i la rebel·lia, ja sigui en la infància o en la vida adulta. Amb una mirada crítica, analitzo les possibles circumstàncies que han pogut repercutir perquè l'estat del jo Nen Aïllat, al que ara anomeno Nen Retret, continuï sent poc pres en compte. També descric les subformas funcionals del Nen, la seva neurologia i la seva dinàmica emocional. Finalment, descric la positiva utilitat funcional del Nen Retret.


L'article està subdividit en: