EL CONTRAGUIÓN DE ALBERT ELLIS: SU INFLUENCIA
EN LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUALEn aquest article exploro la difícil infància d'Albert Ellis i la seva influència en l'origen i desenvolupament de la teràpia racional emotiva conductual - TREC. A més, interpretat des de l'anàlisi transaccional – AT i sense desmerèixer les capacitats personals i resiliència de Ellis, també veig en la seva infància l'origen d'un contraguión de “ser fort” que ha contaminat aspectes de la TREC, tenint no obstant això la seva utilitat. Analitzo algunes de les singularitats de Ellis i de les seves idees, referint-me també a algunes concordances i discordança entre la TREC i el AT, oferint finalment una perspectiva que relaciona tots dos enfocaments.


L'article està subdividit en: